W A T    I S    W I L D
Met wild wordt die groep dieren aangemerkt die leeft in de vrije wildbaan en ingevolge wetgeving bejaagd mag worden. Het moment van bejaging is afhankelijk van de diersoort. Wild is daarom een biologisch stukje vlees. Deze wetgeving wordt per land vastgesteld en kent overeenkomsten maar ook grote verschillen. Zo is het mogelijk dat in een land de jacht op een diersoort is verboden en in het buurland de jacht erop is toegestaan. De handel is dan in het algemeen wel toegestaan, mits de herkomst aangetoond kan worden. Naast vrij wild, betaan er ook diersoorten die worden gekweekt. Deze dieren leven dan binnen een afrastering, waarbinnen veelal natuurlijke leefomstandigheden worden nagebootst.

Let op!

U kunt pas bestellen nadat u bent ingelogd!

Beschik u nog niet over een inlogcode dan kunt u een account aanmaken door op de link registreren te klikken. ×